Veelgestelde vragen Schrijf.online

Inschrijven

Bij iedere schrijfactiviteit staat een aanmeldknop. Klik daarop, vul je gegevens in en betaal via iDeal of Bancontact. Voilà, je bent ingeschreven.

Je kunt bij cursussen van 10 of meer lessen tot en met de 3e les instromen, maar alleen als er nog plaats is, en in overleg met de schrijfdocent. Je betaalt naar rato cursusgeld.
Bij kortere schrijfactiviteiten is het niet mogelijk om tussentijds in te stromen.

Schrijf.online biedt hoofdzakelijk schrijfactiviteit aan voor volwassenen. Als je jonger dan 21 jaar bent en inschrijft voor een schrijfactiviteit voor volwassenen, betaal je het volwassenentarief.  Voor volwassenen vanaf 21 jaar zijn alle tarieven inclusief 21% BTW. Er kan een minimale of maximale leeftijdsbegrenzing zijn voor schrijfactiviteiten.

We geven het nadrukkelijk aan als schrijfactiviteiten speciaal bedoeld zijn voor jongeren tot 21 jaar en/of kinderen. Alle schrijfactiviteiten voor jongeren tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.

Zit jouw gewenste schrijfactiviteit vol dan zetten we je op de wachtlijst, als je wilt. Komt er een plaats vrij, dan nemen we contact met je op. We doen dat op volgorde van inschrijving. Bij cursussen van 10 of meer lessen kun je tot en met de 3e les tussentijds instromen.

Komt er geen plaats vrij bij jouw gewenste schrijfactiviteit dan kun je ervoor kiezen om toch op de wachtlijst te blijven staan voor de volgende soortgelijke schrijfactiviteit. Bij een volgende soortgelijke schrijfactiviteit nemen we dan eerst met jou contact op.
Je kunt er ook voor kiezen om de wachtlijst te verlaten. Stuur dan even een mail naar contact@Schrijf.online en vermeld welke wachtlijst je wilt verlaten.

Schrijfactiviteit vol en geen zin in de wachtlijst? Kijk dan verder op de site voor een geschikte cursus voor jou.

Betalen

Natuurlijk proberen we op alle manieren om voor onze schrijfactiviteiten voldoende deelnemers te krijgen. Dus promoot gerust jouw schrijfactiviteit dan is er meer kans dat ie doorgaat. Gaat je schrijfactiviteit desondanks toch niet door? Dan ontvang je zonder morren je inschrijfgeld terug. Betaalde je een deel van de kosten met schrijfpunten? Dan schrijven we die weer bij op je tegoed.

Je kunt onze schrijfactiviteit betalen met iDeal of met Bancontact. Betaal alles in een keer of kies voor het betalen in termijnen. Wat je ook kiest, je krijgt alles wat je betaalde terug als de cursus niet doorgaat.

Jazeker, dat kan. Geef in het inschrijfformulier aan dat je in termijnen wil betalen.

Schrijfpunten

Ons spaarsysteem noemen we Schrijfpunten. Op die manier willen je belonen voor het meedoen met onze schrijfactiviteiten. Voor iedere schrijfactiviteit (een les is bijvoorbeeld een schrijfactiviteit binnen een cursus) krijg je een Schrijfpunt. Een Schrijfpunt is € 1,- waard, maar je kunt Schrijfpunten niet omwisselen voor ‘echt’ geld.

Je spaart je Schrijfpunten op en gebruikt ze als korting bij je volgende schrijfactiviteit. Je kunt ervoor kiezen om 1 Schrijfpunt in te wisselen bij je volgende schrijfactiviteit, of juist allemaal.

Ja, als jij een Schrijf.online-account aanmaakt, blijven je Schrijfpunten altijd geldig. Het maakt niet uit of je je Schrijfpunten direct bij je volgende schrijfactiviteit inlevert of pas over twee jaar.

In je account kun je zien hoeveel Schrijfpunten je gespaard hebt.

Als je je inschrijft voor een schrijfactiviteit, zie je de mogelijkheid om Schrijfpunten in te wisselen. Je ziet daar ook hoeveel Schrijfpunten je gespaard hebt en hoeveel Schrijfpunten je maximaal in mag zetten voor deze schrijfactiviteit.

Je verdient Schrijfpunten als je deelneemt aan een schrijfactiviteit. Bij sommige cursussen of schrijfactiviteiten of bij acties kun je extra Schrijfpunten verdienen. Het aanmaken van een account en je inschrijven voor de nieuwsbrief levert je bijvoorbeeld al 5 Schrijfpunten op. En als je een review schrijft over een schrijfactiviteit waar je aan deelnam en je stuurt er een foto van jezelf bij, dan levert dat je 10 schrijfpunten op!

Gaat mijn cursus door?

Natuurlijk proberen we op alle manieren om voor onze schrijfactiviteiten voldoende deelnemers te krijgen. Dus promoot gerust jouw schrijfactiviteit, dan is er meer kans dat ie doorgaat. Gaat je schrijfactiviteit desondanks toch niet door? Dan ontvang je zonder morren je inschrijfgeld terug. Betaalde je een deel van de kosten met schrijfpunten? Dan schrijven we die weer bij op je tegoed.

Voor alle schrijfactiviteiten geldt dat de inschrijving onder voorbehoud is van voldoende deelnemers. Het minimumaantal deelnemers is standaard 5 deelnemers. Als er een afwijkend minimumaantal deelnemers is, staat dit vermeld.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Er zijn voldoende deelnemers
  Het minimumaantal deelnemers is behaald. Je krijgt uiterlijk een week voor de startdatum bericht dat je schrijfactiviteit doorgaat.
 • Er zijn (nog) onvoldoende deelnemers
  Bij korte activiteiten (o.a. workshops, kortjes en webinars) bepalen we uiterlijk een week voor aanvang of de activiteit desondanks doorgaat.
  Bij langere schrijfactiviteiten bepalen we bij te weinig deelnemers uiterlijk een week voor aanvang of de activiteit desondanks start en uiterlijk vier weken na aanvang van de schrijfactiviteit of deze definitief doorgaat.
 • Er zijn weer onvoldoende deelnemers
  Na de start van een langere schrijfactiviteit kan het gebeuren dat het aantal deelnemers toch weer onder het minimumaantal deelnemers zakt.

  • Is op dat moment de helft plus 1 van de lessen van de schrijfactiviteit afgerond, dan bepalen we of de schrijfactiviteit doorgaat tot het einde.
  • Is op dat moment de helft plus 1 van de lessen van de schrijfactiviteit nog niet afgerond, dan bepalen we uiterlijk vier weken na dat moment of de schrijfactiviteit verder wordt afgerond of dat de schrijfactiviteit stopt.

Als we besluiten om te stoppen met de schrijfactiviteit brengen we alleen het aantal gegeven lessen in rekening. De overige lessen betalen we terug.

Je krijgt uiterlijk een week voor de start van de schrijfactiviteit de definitieve plaatsingsbevestiging.

Als een docent ziek of verhinderd is, doen we er alles aan om een vervanger te regelen. In sommige gevallen lukt dit niet en vervalt de les toch. Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht. Ook door andere oorzaken kunnen lessen uitvallen (denk aan elektriciteitsuitval of internet/netwerkuitval).

Vervallen lessen halen we in principe in tijdens het cursusjaar en wel zo kort mogelijk na de laatste geplande bijeenkomst. We plannen de vervangende bijeenkomst zoveel mogelijk op dezelfde weekdag en tijdstip als de eerdere bijeenkomsten van die schrijfactiviteit en met de zelfde schrijfdocent. Als dat niet mogelijk is, bieden we een redelijk alternatief op een andere weekdag en/of tijdstip en/of met een andere schrijfdocent.

Als het inplannen van een vervangende bijeenkomst in alle redelijkheid niet mogelijk is, dan krijg je restitutie van het cursusgeld. We berekenen de restitutie van het cursusgeld op basis van het aantal vervallen lessen waarvoor er geen redelijke vervangende bijeenkomst kan worden gepland. De restitutie ontvang je aan het einde van het cursusjaar.
Was er wel een vervangende bijeenkomst gepland, maar was jij niet in staat om aan deze bijeenkomst deel te nemen, dan heb je geen recht op restitutie.

Als we door overmacht niet in staat zijn om een les of lessen of schrijfactiviteiten te geven, dan vervalt deze. Overmacht is: elke vreemde oorzaak, en elke omstandigheid en calamiteit, die in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen.
Je krijgt zo tijdig mogelijk bericht dat de schrijfactiviteit niet doorgaat.

We doen er alles aan om deze vervallen les, lessen of activiteiten te kunnen inhalen of we bieden een alternatieve (online) schrijfactiviteit aan.
Als het – door blijvende overmacht – toch niet mogelijk is om de schrijfactiviteit (verder) te organiseren, dan vervalt deze. Je hoeft deze vervallen les of schrijfactiviteit dan niet te betalen (de al geleverde onderdelen van de schrijfactiviteit natuurlijk wel). We verrekenen deze restitutie aan het einde van het cursusjaar met je.
In geen geval zijn wij gehouden om enige boete of schadevergoeding te betalen.

Als je zelf bent verhinderd, dan meld je je rechtstreeks via mail, whatsapp of in het cursusplatform af bij de docent. Gemiste lessen kun je niet inhalen en geven geen recht op restitutie.

Als Schrijf.online besluit om een schrijfactiviteit te annuleren voor de startdatum en je hebt al (deels) betaald, dan ontvang je het al betaalde bedrag terug.

Annuleren

Jammer dat je toch niet mee wil doen met onze schrijfactiviteit. Bij (online) inschrijven voor een schrijfactiviteit, heb je als consument 14 dagen bedenktijd, nadat je je hebt aangemeld. Je kunt dan tijdens deze 14 dagen je (online) inschrijving zonder opgaaf van reden annuleren. Je moet dat schriftelijk doen. Je kunt kosteloos annuleren en krijgt dan het betaalde cursusgeld terug. De bedenktijd stopt, als de schrijfactiviteit begint. Vanaf dat moment kun je alleen annuleren volgens onze annuleringsvoorwaarden.

Je inschrijving kun je alleen schriftelijk annuleren vóór de start van de schrijfactiviteit.

 • Doe je dat tot twee maanden voor de start van de schrijfactiviteit dan kost je dat niets.
 • Annuleer je korter dan twee maanden maar voor een maand voor de start van de schrijfactiviteit betaal je 20% van de kosten.
 • Annuleer je korter dan een maand maar voor twee weken voor de start van de schrijfactiviteit betaal je 30% van de kosten.
 • Annuleer je korter dan twee weken voor de start van de schrijfactiviteit betaal je 50% van de kosten.

Wijzigingen aanbod

Schrijf.online kan het aanbod van schrijfactiviteiten tussentijds (zonder opgaaf van reden) aanpassen. De meest actuele versie van het aanbod vind je altijd op onze website.

Tarieven

We hanteren voor bijna alle schrijfactiviteiten hetzelfde basistarief namelijk € 40,- (incl. 21% btw) per bijeenkomst/eenheid. Dat scherpe tarief is een all-in-tarief. Je betaalt geen kosten voor inschrijven, administratie enzovoort.
Als we een afwijkend tarief hanteren, staat dat nadrukkelijk aangegeven.

Ieder cursusjaar stellen we het basistarief vast.
In een jaar kan er veel veranderen. Als de prijzen sterk stijgen, kunnen we op 1 januari het basistarief aanpassen. Dat nieuwe basistarief geldt dan voor de alle schrijfactiviteiten in het cursusjaar die nog niet gestart zijn. Is jouw schrijfactiviteit al begonnen? Dan blijf je het afgesproken tarief betalen. Zo krijg je geen onaangename prijsstijgingen. Wel zo prettig.

Wat is een?

Onder Schrijfactiviteiten verstaan we onder andere onze online individuele of groepslessen, modules, cursussen, workshops, kortjes en webinars en andere activiteiten. Het kan voorkomen dat we ook offline activiteiten organiseren of dat offline activiteiten onderdeel uitmaken van onze online schrijfactiviteiten.
We gebruiken voor de leesbaarheid overal de term Schrijfactiviteit.

Via het internet. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van verschillende platforms en apps.

Een (1) cursist ontvangt een of meer lessen van een of meer docenten.

Een groep bestaat uit minimaal 5 cursisten die les krijgen van een of meer docenten. Er kan een maximaal aantal deelnemers per groep worden bepaald.

Een les is een afgeronde onlinebijeenkomst van 2 uur (uitloop mogelijk) over een of meerdere onderwerpen. Een les kan op zichzelf staan en/of onderdeel uitmaken van een serie lessen, een module of een cursus.

Een activiteit is een online of offline bijeenkomst zoals een workshop, een kortje of een webinar.

Een module is een bij elkaar horende serie lessen en/of activiteiten over een of meerdere onderwerpen. Een module kan op zichzelf staan en/of onderdeel uitmaken van een cursus. Een module bestaat uit 5 tot 10 lessen/activiteiten.

Een cursus is een bij elkaar horende serie lessen, modules en/of activiteiten over een of meerdere onderwerpen. Een korte cursus bestaat uit 11 tot 16 lessen/activiteiten, een lange cursus uit 17 of meer lessen/activiteiten.

Een kortje is een cluster van 2 of 3 lessen of activiteiten over een bepaald onderwerp of thema.

Een workshop is één losse les of activiteit over een bepaald onderwerp of thema.

Een bijeenkomst waarbij een deskundige de inbreng van een of meer deelnemers bespreekt.

Een webinar is een lezing, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Kenmerk van een webinar is dat de deelnemers vooral online deelnemen. Er kunnen eventueel ook deelnemers fysiek aanwezig zijn bij het webinar.

Een deelnemer heeft zich ingeschreven en heeft betaald voor een schrijfactiviteit.

Een deelnemer schrijft zich in voor een hele les, activiteit, module, cursus, workshop, kortje of webinar. Bij elke cursus, module of kortje staat aangegeven hoeveel en welke lessen/activiteiten ervan deel uitmaken.

Een docent is iemand die namens Schrijf.online een schrijfactiviteit verzorgt.

Een cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Contact

Contact gaat vooral per mail. Gebruik hiervoor het mailadres contact@schrijf.online. Wij gebruiken het mailadres wat je invult in het inschrijfformulier, tot je ons laat weten dat we een ander mailadres moeten gebruiken. Als je deelneemt aan een schrijfcursus of module, kun je ook via het schrijfcursusplatform contact hebben met je docent.

Algemene informatie over cursussen, workshops en modules vind je op onze site.
We versturen aanvullende informatie aan de deelnemers via mail en/of een digitale nieuwsbrief. Wil je die digitale nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, dan kun je je altijd uitschrijven.

Zakelijk schrijven

Het grootste gedeelte van de schrijfactiviteiten van Schrijf.online zijn gericht op creatief schrijven voor particulieren. Wil je zakelijke cursussen volgen? Neem dan even contact met ons op via contact@schrijf.online. We kijken dan wat de mogelijkheden zijn.

Iedereen ontvangt een factuur voor deelname aan een schrijfactiviteit. Op deze factuur staat ook de btw aangegeven. We hanteren het 21%-tarief voor onze schrijfactiviteiten. Als je de factuur op naam van je bedrijf wilt ontvangen, geef dat dan aan in de inschrijfprocedure.

Voorwaarden

Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een schrijfactiviteit. We verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en willen je hier graag duidelijk over informeren.

Schrijf.online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens online of offlineschrijfactiviteiten van Schrijf.online.

Tussentijdse wijzigingen in deze algemene informatie en inschrijfvoorwaarden zijn voorbehouden en kondigen we aan op onze website.